โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2555

โพสต์22 ก.ย. 2555 07:48โดยsakpathum j   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2555 02:38 ]
     โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2555 - 8 กันยายน 2555

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ระดับ อนุบาล

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับอนุบาล

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.1 - 3

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ป.1 - 3

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.4 - 6

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ป.4 - 6