โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2556

โพสต์7 ก.ย. 2556 23:47โดยsakpathum j   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2556 09:13 ]

     โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 8 กันยายน 2556


เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นอนุบาล


เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1- 2


เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6